Hur man spelar Sudoku. Regler och lösningsmetoder

Sudoku är ett logikpusselspel med siffror. För att lösa det måste du koncentrera dig och använda logiskt tänkande. Svårigheten med Sudoku beror på antalet inledningsvis ifyllda celler och de metoder som behöver användas för att lösa det. Regelbundet Sudoku-spelande förbättrar minnet, mental klarhet och fördröjer hjärncellernas åldrande.

Spelregler

Spelplanen är en kvadrat på 9x9, uppdelad i mindre kvadrater med en sida av 3 celler. Målet med spelet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 9 så att varje siffra bara förekommer en gång i varje rad, i varje kolumn och i varje liten kvadrat på 3 × 3.

I början av spelet är vissa av cellerna redan ifyllda
sudoku_playing

Innan du lägger till en siffra i en cell, kontrollera den enligt följande regler:

 1. Siffran kan förekomma bara en gång på varje rad
  sudoku_playing
  Fel
  sudoku_playing
  Rätt
 2. Siffran kan förekomma bara en gång i varje kolumn
  sudoku_playing
  Fel
  sudoku_playing
  Rätt
 3. Siffran kan bara förekomma en gång i varje liten kvadrat 3×3
  sudoku_playing
  Fel
  sudoku_playing
  Rätt

Lösningsmetod

Välj en liten kvadrat där så många siffror som möjligt är öppna inledningsvis. Använd anteckningsläget för att ange kandidatsiffrorna i varje tom cell och analysera vilka siffror som kan eller inte kan passa där, med hänsyn till reglerna som diskuterats ovan. Som resultat ska du få den här valmöjligheten:
sudoku_playing

Vi ser här att i en cell finns det en enda sifferkandidat. Den kan anges som en lösning:
sudoku_playing

Efter vi angivit 7 tas den bort från andra celler och därmed kan nya valmöjligheter öppnas när det bara finns en sifferkandidat. I detta fall anger vi siffran 4:
sudoku_playing

Återigen har vi en enda sifferkandidat. Vi anger 2:
sudoku_playing

Vi anger 3:
sudoku_playing

Och vi får en helt ifylld liten kvadrat.

Ovan övervägde vi det idealiska fallet när vi hade en enda sifferkandidat varje gång, men i mer komplicerade layouter kan det finnas fall när det inte finns en enda sifferkandidat i någon cell. Gå i en sådan situation till andra små kvadrater tills du anger alla sifferkandidater i var och en av dem. Och gå sedan vidare genom eliminering och var uppmärksam på hur sifferkandidaterna står i intilliggande små kvadrater.
sudoku_playing

Vi fyller i alla cellerna med sifferkandidater. För varje cell med en enda kandidat fyller du sedan i siffrorna.
sudoku_playing

Grattis, du har löst Sudoku! Försök nu att träna ditt minne och använd inte anteckningsläget, håll alla sifferkandidater i åtanke och använd bara ditt minne och logik!

Spela Sudoku

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår policy angående användning av cookies.